Pressemeddelelser


Hvil med god samvittighed!

Har du livet igennem været storforbruger af verdens miljøressourcer og måske efterhånden fået lidt dårlig samvittighed over det?
Eller hører du til i den kategori, hvor miljøhensyn er en naturlig del af dit handlingsmønster?
– Så kan du nu lette din samvittighed eller afspejle din holdning til miljøet i din mindesten – og samtidig spare penge!

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Historien har rod i følgende:

Når gravsteder bliver opsagt, er proceduren, at de kasserede  granitsten bliver afhentet og knust.
– Rent ressourcespild. De sten kan sagtens, efter en faglig vurdering, omhugges og bliver et nyt, værdigt og miljørigtigt minde for et andet menneske.

– Når vi får stenen ind, bliver den gamle inskription straks fjernet, hvorefter vi bearbejder mindestenen, så den præcis ligner en ny. Herefter bliver den sat i en særlig afdeling for genbrugssten, hvor den kan købes med rabat i forhold til en ny produceret sten.

Genbrugssten – et smukt eftermæle

-Gennem de seneste år har vi set en markant udvikling mod, at folk ønsker at sætte deres personlige aftryk på deres mindesten. Her ser vi et stort udviklings potentiale for den nye, miljørigtige mindesten.

Vi har et meget flot special designet bronze-logo, som sættes ind i genbrugssten. Logoet signalerer, at her ligger et menneske, der havde omtanke for menneskeheden og verdens ressourcer.
– Bedre eftermæle kan man vist ikke ønske sig,